Forstå Kreativitet og innovasjon

Kreativitet og innovasjon gir en organisasjon en konkurransefortrinn. Til et forretningskorporasjon kreativitet og innovasjon betyr mer salg som burde føre til høyere fortjeneste. Kreativitet som konsept er sett på som hovedkilden til innovasjon. Kreativitet handler om å tenke på nye ideer som er forskjellige fra den eksisterende situasjonen. Kreativ tenkning innebærer bruk av eksisterende kunnskap […]